Hva gjør man med små krabber fisket vest for Honningsvåg?
Sjark på tur til Nordvågen AS. (Illustrasjonsfoto)

Hva gjør man med små krabber fisket vest for Honningsvåg?

Ja, det finnes små kongekrabber.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 11.09.2022 09:00

Kjøperne i det internasjonale markedet ønsker at den norske kongekrabben skal veie minst 1-2 kilo. Så hva gjør man da, når krabbene som fangstes i frifiskesonen vest for Honningsvåg er for små? 

Jo, man fanger dem levende og fôrer dem opp til ønsket størrelse før eksport. Det er i hvert fall det som skal undersøkes i forskningsprosjektet «Helt konge», som nå er i gang. Erfaringene er til nå både oppløftende og noe utfordrende.

--Vi undersøker om små kongekrabber er egnet til oppfôring. Er det for eksempel mulig å fôre dem opp til de oppnår kommersielle størrelser? Hvor fort vokser de? Hvordan er overlevelsen? Og er det sånn at de kan trives i et kar? Slik oppsummerer seniorforsker Grete Lorentzen, som leder flere krabbeprosjekter i Nofima, arbeidet de er i gang med. 

Kvoteregulert fiske og frifiske
Kongekrabbe er en kystnær art, og fiskeriet i Norge er todelt: Kvoteregulert fiske og frifiske. Det kvoteregulerte fisket foregår i Øst-Finnmark. Nærmere bestemt øst for den 26. lengdegrad som starter omtrent ved Honningsvåg. Årlig totalkvote der er på cirka 2 000 tonn, og eksportverdien for 2021 var på nesten 1 milliard norske kroner. 

For norske myndigheter er det et ønske om å begrense videre utbredelse av den altetende krabben, som kan gi negative økologiske konsekvenser der den vandrer fram. Derfor ønsker en å fiske opp så mye som mulig av kongekrabben som er vest for Honningsvåg.

--Det en har sett, er at mangfoldet av naturlig forekommende bunndyr er blitt mindre der kongekrabben beiter. I frifiskeområdet er det derfor ingen kvote. Krabben som fangstes i frifiskesonen skal, uansett størrelse, bringes levende til land, forklarer Grete Lorentzen i en pressemelding. 

Nå er forsøkene i gang, for å kartlegge om krabben fra frifiskesonen også kan være egnet til oppfôring slik at den kan oppnå størrelser markedet er interessert i. I forsøk som er gjort til nå, er små kongekrabber på cirka 500 gram fôret med biprodukter fra rekenæringen over en toårsperiode. Forsøket ble gjort på Havbruksstasjonen i Kårvika, utenfor Tromsø.

--Resultatene viser god vekst og god trivsel, det vil si at krabbene økte til 800-1000 gram etter to år, slår Lorentzen fast.

--En smakstest viste at kjøttet fra oppfôret kongekrabbe ikke skilte seg fra smaken til villfanget kongekrabbe, sier Lorentzen.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS