Savner fokus på trafikksikkerhet i planforslaget fra Nordkapp kommune
Honningsvåg, Nordkapp kommune. (Arkivfoto)

Savner fokus på trafikksikkerhet i planforslaget fra Nordkapp kommune

Statens vegvesen har sendt brev til Nordkapp kommune i forbindelse med kommunens planarbeid.
Samferdsel
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 29.08.2022 05:30

Statens vegvesen savner et større fokus på trafikksikkerhet og tilrettelegging for gående og syklende i forslaget til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2035 i Nordkapp kommune. 

Kommunen har også selv et selvstendig ansvar for trafikksikkerhet i rollen som vegeier, i opplæring i skole og barnehage, i helsetjenesten og miljørettet helsevern. Dette ansvaret kan med fordel belyses bedre i samfunnsdelen, har Statens vegvesen skrevet til kommunen i høringen om kommuneplanens samfunnsdel. 

--Bosettingen i kommunen er i stor grad konsentrert bebyggelse i tettsteder og Honningsvåg. Det er derfor potensiale for at flere velger å gå eller sykle innafor disse tettstedene. Flere gående og syklende er også et viktig aspekt ved satsningsområdene klima og miljø, og 
livskvalitet og folkehelse. Dette kan også belyses bedre i samfunnsdelen, ifølge brevet Statens vegvesen har sendt. 

I planprogrammet kom det fram at kommunen skal utarbeide en ny trafikksikkerhetsplan. Statens vegvesen ber kommunen bruke denne aktivt i videre planarbeid i kommunen. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS