Muligheter for å etablere profesjonsutdanning for offiserer i nord?
André N. Skjelstad, stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag Venstre. (Foto: Venstre.no)

Muligheter for å etablere profesjonsutdanning for offiserer i nord?

Venstres André N. Skjelstad vil ha svar på spørsmål om å etablere profesjonsutdanning for offiserer i nord.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 09.08.2022 05:30

André N. Skjelstad, stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag Venstre, har stilt et skriftlig spørsmål til forsvarsministeren. 

Skjelstad har spurt om hvordan statsråden vurderer muligheten for å etablere en militær profesjonsutdanning for offiserer i Nord-Norge som ledd i Norges økte militære tilstedeværelse og beredskap i Nord?

--I sin Forsvarsanalyse for 2022 påpekte Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) at hvis man ønsker å opprettholde dagens antall offiserer, må man begynne å ta grep nå. Mange offiserer vil pensjoneres de neste årene. Et av tiltakene FFI anbefaler er å øke antallet som utdannes ved Krigsskolene. Andre offentlige profesjonsutdanninger har økt antallet uteksaminerte kandidater gjennom å opprette nye studiesteder i nord for sine eksisterende studieprogrammer. Det har André N. Skjelstad skrevet som begrunnelse for det skriftlige spørsmålet. 

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) har foreløpig ikke besvart spørsmålet. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS