Kystverket ber Nordkapp kommune avklare strategivalg
Kystverket jobber for effektiv og sikker sjøtransport. (Arkivfoto)

Kystverket ber Nordkapp kommune avklare strategivalg

Kystverket har sendt innspill til Nordkapp kommune.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 08.08.2022 09:26
Sist oppdatert : 08.08.2022 09:28

I et innspill til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2035 i Nordkapp kommune, ber Kystverket kommunen i større grad avklare strategivalg, mål og prioriterte politikkområder innenfor maritime tema.

--Eksempler på dette kan være signaler innenfor havneutvikling og næringsareal, fiskerihavneutvikling, eventuelt prioriterte næringer og overordnede mål innenfor de respektive næringene. Slike overordnede føringer kan med fordel fremgå av kommuneplanens samfunnsdel, eksempelvis under satsningsområde verdiskaping og næringsliv som
fremgår av kap. 6 i planforslaget. Temaområdene kan også være gjenstand for egne tema/delplaner i kommunens planverk samt i kommende arealdel. Det har Kystverket skrevet i en uttalelse til Nordkapp kommune. 

Kystverket ønsker Nordkapp kommune lykke til i det videre planarbeidet. 

Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning og jobber for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringens behov for framkommelighet og effektive havner. Kystverket deltar i planmedvirkning og utøver myndighet etter havne- og farvannsloven. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS