Erica Kimberly Art har søkt om 110 000 kroner i kulturmidler
Resultatet av samarbeidet mellom Erica Kimberly, Steinura og Honningsvåg skole. (Arkivfoto)

Erica Kimberly Art har søkt om 110 000 kroner i kulturmidler

Erica Kimberly Art AS ønsker kulturmidler fra Nordkapp kommune.
Kultur
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 04.08.2022 20:00

Erica Kimberly Art AS har søkt Nordkapp kommune om 110 000 kroner i kulturmidler. 

--Erica Kimberly, Steinura og Honningsvåg skole har et samarbeid med et prosjekt som har tittelen «Globale utfordringer». Vi er ferdige med del 1 av prosjektet og vi trenger økonomisk støtte for å gå videre med prosjektet. Prosjektet har som mål å få hengt opp 5 bilder av søppel, laget av elever ved skolen, som blir til en løype fra havna
og opp til Servicekaiene. Bildene er hentet fra bøkene om Steinura, illustrert av Katarzyna Kapusta. De to bildene som allerede er hengt opp blir hyppig fotografert og lagt merke til. Målet med dette er å vise elevene hvor mye søppel det er på øya samt bevisstgjøre de hva man kan gjøre med søppel. I tillegg ønsker vi å bevisstgjøre både
lokalbefolkningen og turistene om problematikken med søppel. På litt lengre sikt ønsker vi å etablere et fond gjennom salg av kunstplakater/kunstkort og evt andre bidragsytere, hvor alle midlene skal gå til opprydningsaksjoner og lignende på Magerøya. Det har Erica Kimberly Art skrevet i søknaden. 

Om kulturmidler 
Frivillige lag og foreninger, arrangører og enkeltpersoner som planlegger ikke-kommersiell kulturaktivitet i henhold til retningslinjene, kan søke Nordkapp kommune om kulturmidler. 

Søknadsfristen gikk ut 1. august. 

Tildeling av kulturmidler vil bli gjort i møtet i Hovedutvalget for oppvekst- velferd og kultur, den 20. september.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS