Skarsvåg Bygdelag søker om 100 000 kroner i kulturmidler
Verdens Nordligste Bryggefestival ble arrangert i helgen.

Skarsvåg Bygdelag søker om 100 000 kroner i kulturmidler

Bryggefestivalen er ett av argumentene Skarsvåg Bygdelag bruker i søknaden for å få kulturmidler.
Kultur
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 07.08.2022 15:45

Skarsvåg Bygdelag har søkt Nordkapp kommune om 100 000 kroner i kulturmidler. 

--Det er for bygdelaget viktig å vise og ta vare på den unike kultur i et fiskevær som Skarsvåg, og vi har siden 2015 arrangert Verdens Nordligste Bryggefestival, en sjarmerende og morsom festival med aktiviteter for små og store. Dette tilbudet er blitt veldig populært og større for hvert år. Tilbudet er for alle innbyggerne i Nordkapp og hvert år er det mange med tidligere tilhørighet til kommunen som kommer hjem for å delta på festivalen. Festivalen er et
viktig arrangement for bolyst i Skarsvåg. Det har Skarsvåg Bygdelag skrevet i søknaden til Nordkapp kommune. 

Bygdelaget har i søknaden skrevet at det ikke ble gitt kommunalt tilskudd til årets festival, en festival som ble arrangert 28. til 30. juli. 

Om kulturmidler 
Frivillige lag og foreninger, arrangører og enkeltpersoner som planlegger ikke-kommersiell kulturaktivitet i henhold til retningslinjene, kan søke Nordkapp kommune om kulturmidler. 

Søknadsfristen gikk ut 1. august. 

Tildeling av kulturmidler vil bli gjort i møtet i Hovedutvalget for oppvekst- velferd og kultur, den 20. september.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS