Turlaget har søkt om 30 000 kroner i kulturmidler
Kjelvik-skaret, Nordkapp kommune, ett av områdene der Nordkapp og Omegn Turlag har lagt trimkonkurransen til. (Arkivfoto)

Turlaget har søkt om 30 000 kroner i kulturmidler

Nordkapp og Omegn Turlag ønsker kulturmidler.
Kultur
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 02.08.2022 21:30

Nordkapp og Omegn Turlag har søkt Nordkapp kommune om 30 000 kroner i kulturmidler. 

--Turlaget har som målsetning å tilrettelegge for et aktivt og enkelt friluftsliv for alle aldre blant innbyggerne i Nordkapp kommune. Nordkapp og Omegn Turlag driver og tilbyr et omfattende tilbud til befolkningen innenfor folkehelse i Nordkapp kommune. Laget har etablert en rekke turløyper rundt om i Nordkapp kommune til
spektakulære og naturskjønne naturperler. I tillegg eier og drifter turlaget kommunens eneste lysløype som ligger i Skipsfjorden. Det nedlegges et betydelig frivillig arbeid blant medlemmer for å merke og holde ved like disse turløypene, har turlaget skrevet i søknaden. 

Om kulturmidler 
Frivillige lag og foreninger, arrangører og enkeltpersoner som planlegger ikke-kommersiell kulturaktivitet i henhold til retningslinjene, kan søke Nordkapp kommune om kulturmidler. 

Søknadsfristen gikk ut 1. august. 

Tildeling av kulturmidler vil bli gjort i møtet i Hovedutvalget for oppvekst- velferd og kultur, den 20. september.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS