Frykter cruiseturismens fremtid i Nord-Norge
Honningsvåg, en av havnene mange cruiseskip anløper. (Arkivfoto)

Frykter cruiseturismens fremtid i Nord-Norge

Linda Hofstad Helleland har stilt et skriftlig spørsmål til kommunal- og distriktsministeren.
Cruiseskip
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 02.08.2022 05:30

Honningsvåg havn er en av de store cruisehavnene i Nord-Norge. 

Linda Hofstad Helleland, stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag Høyre, har stilt et skriftlig spørsmål til kommunal- og distriktsministeren. 

-- Med regjeringens nye forslag til ny lov om norsk lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann kan konsekvensen bli at cruiseturismen i Nord-Norge etterhvert fases ut. Hva vil dette forslaget bety for reiselivsbedriftene, og distriktsarbeidsplassene langs norskekysten generelt, og Nord-Norge spesielt? Det er spørsmålet Linda Hofstad Helleland har stilt kommunal- og distriktsministeren.

--For at folk skal bo og leve i hele Norge, er tilgang til arbeidsplasser nødvendig. Distriktsarbeidsplasser er under press i mange deler av landet og det er derfor viktig at myndighetene sikrer gode rammevilkår for distriktsnæringene. Reiselivet sysselsetter 170 000 mennesker, mange av dem langs kysten vår. Flere av turistene, særlig i Nord-Norge går av sine respektive cruiseskip i snuhavner. Der overnatter de videre på hotell, benytter seg av kulturtilbud og spiser på restauranter osv. Dette utgjør grunnlaget for mange arbeidsplasser i utkant-Norge. Rederiene kan lettere tilpasse seg nye regler, enn en liten bedrift i en fjord som driver med opplevelsesturisme basert på cruiseturismen. Det har Linda Hofstad Helleland skrevet som begrunnelse for det skriftlige spørsmålet. 

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) har foreløpig ikke besvart spørsmålet. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS