Regionalt planforum for Finnmark
Nordkapp kommune kan delta på Regionalt planforum Finnmark i august. (Illustrasjonsfoto)

Regionalt planforum for Finnmark

Møtet på Teams torsdag 18. august.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 31.07.2022 21:25

Regionalt planforum Finnmark blir arrangert på Teams torsdag 18. august. 

I regionalt planforum kan kommunene og fylkeskommunen legge frem planer etter plan- og bygningsloven for drøfting og innspill fra statlige og regionale organer, og andre berørte interesser. Planforum skal ikke ta avgjørelser eller mekle i plansaker, ifølge nettstedet til Troms og Finnmark fylkeskommune. 

Regionalt planforum skal blant annet bidra til klarlegge og samordne statlige, regionale og kommunale interesser i forbindelse med regionale og kommunale planer, og synliggjøre og avklare planutfordringer på et tidlig stadium.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS