Gamvik har sluttet seg til samarbeidsavtalen for regionalt plankontor
Gamvik kommunestyre. (Arkivfoto)

Gamvik har sluttet seg til samarbeidsavtalen for regionalt plankontor

Gamvik kommunestyre behandlet saken på møtet 14. juni 2022.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 29.07.2022 01:30

Gamvik kommunestyre har sluttet seg til samarbeidsavtalen for regionalt plankontor i Midt-Finnmark, organisert som et kommunalt oppgavefelleskap etter kommuneloven.

Porsanger som administrasjonskommune får ansvar for den praktiske gjennomføringen, herunder avklaring av kommunenes samarbeidsbehov, personellressurser i oppgavefellesskapet og behov for harmonisering av IKT-systemer.

Kommunestyrene oppnevner én representant hver til oppgavefellesskapets representantskap. Kommunedirektørene oppnevnes som administrativt styre for oppgavefellesskapet.

Gamvik kommunestyre ber om tilbakemelding på hvordan samarbeidet har utviklet seg innen årsskiftet.

Gamvik kommunestyre behandlet saken i juni-møtet. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS