Mariann Pedersen Bårdsnes har søkt om kulturmidler
Mariann Pedersen Bårdsnes ønsker kulturmidler til «Frimutt». (Illustrasjonsfoto)

Mariann Pedersen Bårdsnes har søkt om kulturmidler

Nordkapp kommune tar for tiden imot søknader om kulturmidler.
Kultur
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 26.07.2022 05:30

Mariann Pedersen Bårdsnes har søkt Nordkapp kommune om 10 000 kroner i kulturmidler. 

Pedersen Bårdsnes søker om tilskudd for å kjøpe inn garn, strikkepinner, heklenål og annet håndarbeids-relaterte ting til prosjektet «Frimutt», et prosjekt som har driftet i tre år på eget initiativ. Hun ønsker å gi flere mulighet til å delta, og da personer som ikke har råd til å kjøpe inn ting for å drive med håndarbeid. 

Om kulturmidler 
Frivillige lag og foreninger, arrangører og enkeltpersoner som planlegger ikke-kommersiell kulturaktivitet i henhold til retningslinjene, kan søke Nordkapp kommune om kulturmidler. Søknadsskjema er tilgjengelig på kommunens nettsted. 

Søknadsfristen er satt til 1. august. 

Tildeling av kulturmidler vil bli gjort i møtet i Hovedutvalget for oppvekst- velferd og kultur, den 20. september.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS