Har sluttet seg til samarbeidsavtalen for regionalt plankontor
Lebesby kommunestyre. (Arkivfoto)

Har sluttet seg til samarbeidsavtalen for regionalt plankontor

Lebesby kommunestyre har behandlet samarbeidsavtalen for regionalt plankontor i Midt-Finnmark.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 20.07.2022 20:00

Lebesby kommunestyre sluttet seg i juni-møtet til samarbeidsavtalen for regionalt plankontor i Midt-Finnmark, organisert som et kommunalt oppgavefelleskap etter kommuneloven. 

Porsanger som administrasjonskommune får ansvar for den praktiske gjennomføringen, herunder avklaring av kommunenes samarbeidsbehov, personellressurser i oppgavefellesskapet og behov for harmonisering av IKT-systemer.

Kommunestyrene oppnevner én representant hver til oppgavefellesskapets representantskap. Kommunedirektørene oppnevnes som administrativt styre for oppgavefellesskapet. 

Lebesby kommunestyre ber om tilbakemelding på hvordan samarbeidet har utviklet seg innen årsskiftet. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS