Har tildelt startlånmidler til Nordkapp kommune
Nordkapp kommunestyre i møtet i juni 2022, et møte der kommunestyret vedtok å øke rammen i Husbanken til 20 millioner kroner.

Har tildelt startlånmidler til Nordkapp kommune

Startlånmidler til Nordkapp kommune.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 20.07.2022 01:30

Husbanken har tildelt Nordkapp kommune 20 millioner kroner i startlånmidler. 

For å få midlene utbetalt må Nordkapp kommune returnere låneavtalen stemplet og underskrevet av ordfører. Frist for utbetaling er tre måneder. Dersom Husbanken ikke har mottatt signert låneavtale og nødvendige vedlegg innen fristen, vil tilsagnet bortfalle.

Det var Nordkapp kommunestyre som i juni-møtet vedtok å øke rammen for startlån i Husbanken med 20 millioner kroner.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS