Mener det er tid for å se på flere tiltak for å sikre arbeidskraft
Ståle Sæther, nesteleder i Troms og Finnmark Høyre.

Mener det er tid for å se på flere tiltak for å sikre arbeidskraft

Det er stor mangel på arbeidskraft og kompetanse i nord.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 18.07.2022 11:00

Ståle Sæther, nesteleder i Troms og Finnmark Høyre, ønsker å øke beløpet for å nedskrive studielån fra 25 000 kroner til 50 000 kroner i året. 

Det er stor mangel på arbeidskraft og kompetanse i nord. Mange bedrifter har rapportert rekrutteringsproblemer.

--For å avbøte den sårbare situasjonen med mangel på helsepersonell mener Statsforvalteren i Troms og Finnmark at det må opprettes flere studieplasser til blant annet leger og sykepleiere i vår landsdel. I tillegg peker Statsforvalteren på at nedskriving av studielån har stått stabil i mange år og at det nå er på tide å vurdere å øke beløpet fra 25 000kr til 50 000kr i året. Troms og Finnmark Høyre støtter dette. Vi har tidligere påpekt at det er på tide med en total gjennomgang og justering av tiltakene i tiltakssonen, har Ståle Sæther, nesteleder i Troms og Finnmark Høyre, skrevet i et leserinnlegg

--Troms og Finnmark Høyre mener at vi må se på muligheter som sikrer landsdelen vår den kompetansen som er nødvendig og som bedrifter og næringsliv trenger. For å lykkes med dette må vi legge til rette for et helhetlig og fleksibelt utdanningstilbud med flere studieplasser i Troms og Finnmark. Vi har tidligere påpekt at det er nødvendig med en total gjennomgang av tiltakene i tiltakssonen for at de skal treffe bedre og svare ut de utfordringene vi står ovenfor med å tiltrekke og beholde kompetent arbeidskraft i nord, har Ståle Sæther skrevet i leserinnlegget. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS