Ungt styre i Nordkapp Fiskarlag
Årsmøte i Nordkapp Fiskarlag, fredag 24. juni.

Ungt styre i Nordkapp Fiskarlag

Nordkapp Fiskarlag avholdte årsmøte før helgen.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 29.06.2022 17:30

Leder Sindre Hansen og nestleder Sikke-Marie Holmefjord ble gjenvalgt i styret i Nordkapp Fiskarlag under årsmøtet på fredag. 

Også sekretær Sigbjørn Thomassen og styremedlem Roger Hansen ble gjenvalgt. Kasserer Ken-Ivan Pettersen og styremedlem Thomas Fossmo var ikke på valg. 

--Vi er et ungt styre, men vi har også medlemmer som har erfaring. På grunn av pandemien har mange styremøter vært avholdt på messanger og e-post, sier leder Sindre Hansen til Radio Nordkapp. 

--Medlemsmassen er stabil med 91 medlemmer. Vi har fått innmeldinger denne uken. Vi skriver i årsmeldingen at vi håper flere medlemmer skal delta med innspill når vi får høringer som vi skal uttale oss om, sier Hansen. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS