Krever bedre beredskap
Bru-kollapsen var tema i fylkestinget i Troms og Finnmark. (Foto: Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK)

Krever bedre beredskap

Uttalelse vedtatt i fylkestinget.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 28.06.2022 23:30

Fylkestinget i Troms og Finnmark krever at regjeringen oppruster stamveinettet i hele landet.

Deler av uttalelsen fra fylkestinget: 
«Bru-kollapsen på E6 over Badderelva viser hvor sårbar infrastrukturen i Norge er. Hendelsen i Kvænangen viser at en vårflom delte landet i to. Dette rammer innbyggerne, næringslivet i landsdelen og påløper tap for hele samfunnet. Dette viser viktigheten av å satse på utbygging og midler til vedlikehold av infrastrukturen i hele landet.

Troms og Finnmark Fylkesting mener at infrastruktur som vei, jernbane, havn, ferger, flyplasser, bredbånd og mobilnett binder landet sammen og er en uunnværlig del av hverdagslivet for folk og bedrifter. Det må være en grunnleggende målsetting å satse på samferdselstiltak i hele landet 
slik at man får sikker, effektiv og miljøvennlig infrastruktur». 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS