Regnskapet til Repvåg Kraftlag
Årsmøtet i kraftlaget som ble gjennomført på onsdag.

Regnskapet til Repvåg Kraftlag

Ros fra årsmøtet til administrasjonen og styret.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 24.06.2022 16:00

Konsernregnskapet til Repvåg Kraftlag for 2021, viser et overskudd på 18,6 millioner kroner.

Av dette blir 1,8 millioner kroner avsatt til fond for samfunnsnyttige formål. 16,8 millioner kroner blir tilført egenkapitalen. 

Repvåg Kraftlag skal i gang med store investeringer, blant annet i Repvåg Kraftstasjon der ny demning i Ørretvann, samt sikring av demningen ved Holmvann står for tur.

I tillegg er det store investeringer i nettet med sluttføring av kabelprosjektet til Skarsvåg og ny 132 (kilovolt) Kv-linje fra Skaidi til Smørfjord. Derfor er det viktig at selskapet har god økonomi, slik at man slipper å låne alle midlene som skal til for framtidige investeringer. 

Av store prosjekt som har vært gjennomført i 2021, er blant annet levetidsforlenging av linja til Havøysund og ny kabel fra den gamle slakteplassen til Skarsvåg.

Årsmøtet ga ros til administrasjonen og styret for jobben som er gjort for at selskapet kan presentere så gode resultater. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS