Nilsen bygger opp A-krimsenter for Troms og Finnmark
Magnus Nilsen, senterleder A-krimsenter i Troms og Finnmark.

Nilsen bygger opp A-krimsenter for Troms og Finnmark

Et senter som skal samarbeide om å bekjempe arbeidslivskriminalitet i Troms og Finnmark.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 24.06.2022 13:30

Magnus Nilsen, tidligere lensmann i Nordkapp, er den første senterlederen for A-krimsenter i Troms og Finnmark. 

Gjennom samlokalisering mellom Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten skal senteret være i drift 1. november i år. I senteret skal det være 22 stillinger fra de fire etatene, en bemanning som skal samarbeide om arbeidslivskriminalitet. Senteret skal skape merverdier ved at de jobber sammen og utnytter kompetansen i de ulike etatene. 

--Vi skal jobbe opp mot bedrifter og foretak som driver kriminalitet i forbindelse med arbeidslivet. Det kan være sosial dumping og skatteunndragelse, gjerne i bransjer med tilgang på mye utenlandsk arbeidskraft som kan utnyttes for å skape seg ulovlig profitt. Det sier senterleder Magnus Nilsen til Radio Nordkapp. 

Nilsen forteller at i 2023 skal senteret jobbe seg på plass i Finnmark. Fra 1. januar 2024 skal også Troms være nedslagsfeltet. 

Magnus Nilsen er foreløpig den eneste ansatte. I løpet av høsten skal resten av staben være på plass i et lokale som A-krimsenter Troms og Finnmark skal leie i Alta. Alle etatene er i sluttfasen for å ansette staben på 22 personer. 

A-krimsenter for Troms og Finnmark er senter nummer åtte i Norge, ifølge Nilsen. 

Stillingen som senterleder er et åremål. Det er politiet som har fått oppgaven med å bygge opp senteret, men i neste omgang kan lederen være fra en av de andre etatene. Nilsen synes det er en svært spennende oppgave han har fått. 

Etter at Magnus Nilsen forlot Nordkapp var han etterforsker i Alta, var innom Sparebank1 Nord-Norge og PST i Alta før han ble senterleder i A-krimsenteret for Troms og Finnmark. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS