Spørsmål om permitteringsuker i fiskeindustrien
Nordvågen AS, Nordkapp kommune. (Illustrasjonsfoto)

Spørsmål om permitteringsuker i fiskeindustrien

Dagfinn Henrik Olsen fra FrP mener det er viktig med faste ansatte i en næring som er svært væravhengig og med store sesongsvingninger.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 24.06.2022 01:30

Dagfinn Henrik Olsen, stortingsrepresentant for Nordland FrP, har stilt arbeids- og inkluderingsministeren et skriftlig spørsmål. 

Olsen lurer på hvordan statsråden vil sikre at ansatte i fiskeindustrien fortsatt vil kunne ha faste helårsansatte med reduksjonen i antall permitteringsuker? 

--Antallet permitteringsuker har blitt redusert fra 52 til 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder for ansatte i fiskeindustrien. Vi mottar nå mange henvendelser fra ansatte i denne industrien som er svært bekymret for at de vil miste retten til dagpenger og dermed inntekt etter denne reduksjonen i antall permitteringsuker ble iverksatt. Saksbehandlingstiden for dagpenger er nå på fem uker, det i seg selv er svært krevende for enkelte siden de da må vente lenge på inntekt. Permitteringsvarsel i fiskeindustrien er i tillegg kort; ved mangel på ferskt råstoff er det tilstrekkelig å varsle permitteringer med tre dagers varsel og ikke fjorten dager som er hovedregelen for resten av arbeidslivet. Undertegnede mener det er viktig at vi klarer å opprettholde faste ansatte også i en næring som er svært væravhengig og med store sesongsvingninger. Når det ikke er råstoff som kommer tilbake fra havet, har ikke disse arbeidstakerne arbeid. Permitteringer er dessverre ofte nødvendig i denne næringen, men det har store økonomiske konsekvenser for de som berøres, har Olsen skrevet som begrunnelse for spørsmålet. 

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) har foreløpig ikke besvart det skriftlige spørsmålet. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS