Går ikke videre med saken om sammenslåing av sykehus i nord
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. (Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor)

Går ikke videre med saken om sammenslåing av sykehus i nord

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har besvart spørsmålet Irene Ojala stilte.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 24.06.2022 05:30

Irene Ojala, stortingsrepresentant for Pasientfokus i Finnmark, stilte et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsministeren. 

Irene Ojala ville vite om utredningen om en mulig sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF er fullført, og foreligger det en offentlig tilgjengelig konklusjon på spørsmålet?

I Granavolden-erklæringen som lå til grunn for Regjeringen Solbergs arbeid, gikk regjeringspartiene den gang inn for en sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF.

Helse- og omsorgsministeren har besvart spørsmålet.

--Som det også fremgår av spørsmålet så avventet den forrige regjeringen å ta stilling til en mulig sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF for å kunne se saken i sammenheng med utredningsarbeidet i Helse Midt-Norge RHF om en mulig sammenslåing av Helse Nord-Trøndelag HF og St. Olavs hospital HF. Dette fremgikk blant annet av et svar helse- og omsorgsminister Høie ga 22. juni 2021 på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt. I november 2021 besluttet styret i Helse Midt-Norge RHF å ikke endre helseforetaksstrukturen i regionen (Styresak 106/21). Dagens regjering har ikke til hensikt å gå videre med denne saken, har helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) skrevet i deler av svaret til stortingsrepresentant Irene Ojala fra Finnmark. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS