Støtte til Finnmarksløpet
Sametingspresident Silje Karine Muotka. (Foto: Åse M. P. Pulk/Sámediggi)

Støtte til Finnmarksløpet

Finnmarksløpet har fått økonomisk støtte fra sametingsrådet.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 24.06.2022 20:00

Sametingsrådet har gitt et tilskudd på 131 200 kroner til Finnmarksløpet AS. 

Finnmarksløpet AS fikk bevilget tilskudd til gjennomføringen av Finnmarksløpet 2022. Finnmarksløpet er Europas lengste hundeløp, og har flere ganger tidligere fått tilskudd fra Sametinget til ulike prosjekter som skal bidra til å utvikle løpets samiske profil.

--Finnmarksløpet er viktig både som et sportslig arrangement, men også som et kulturarrangement som presenterer det kulturelle Finnmark for publikummet i arrangementene og gjennom tv-ruta. For Sametinget er det viktig å støtte opp om prosjekter som fremmer samisk språk, kultur og samfunnsliv, sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) i en pressemelding. 

Prosjektet støttes også av blant andre Troms og Finnmark fylkeskommune. Samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Troms og Finnmark fylkeskommune har som målsetning å bidra i fellesskap til prosjekter i regionen.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS