Sjefskifte, Porsanger bataljon
Oberstløytnant Espen Stiberg. (Foto: Arnfinn Sjøenden)

Sjefskifte, Porsanger bataljon

Onsdag formiddag var det en markering i Porsanger.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 23.06.2022 23:30

Onsdag formiddag ble det markert skifte av sjef i Porsanger bataljon med bataljonsoppstilling utenfor kaserne Halka.

Oberstløytnant Espen Stiberg overtok ansvaret for soldatene i bataljonen fra oberstløytnant Ronny Bratli.

Oberst Tomas Beck, sjef i Finnmark landforsvar forteller at den jobben som er lagt ned til nå, har vært formidabel.

--Da Ronny Bratli tok over, som Porsanger bataljons første sjef, 1. mai 2020, var bataljonen i sin spede begynnelse. Han har løftet Porsanger bataljon til å bli en betydelig avdeling, som leverer god operativ kapasitet i hele Finnmark. Bratli har hele veien hatt personellet i fokus og har vært god til å rekruttere personell som har vært med på denne reisen, sier Oberst Tomas Beck i en pressemelding. 

Før han overlot ansvaret videre, ville Brattli trekke frem spesielt én ting som har tar med seg videre. 

--Når jeg kom hit i mai 2020 var det kun én kavalerieskadron her. Siden den gang har det vært en ambisjon om å forankre det som allerede var her, og bygge opp videre. Nå har vi kommet i en normal drift, som en bataljon skal være. Det har vært utrolig spennende å være med på. Jeg kommer til ta med meg det kollegiale felleskapet, motivasjonen og iveren som alle har levert. Det har vært helt eksepsjonelt, sier Ronny Bratli. 

Gleder seg
Mannen som har overtatt bataljonen har lang fartstid i Forsvaret. Den siste tiden har han vært på Porsangmoen, og fikk også vært med på skarpskytingsøvelsen i forrige uke. 

--Jeg ser en avdeling som virker, som løser oppdrag på en god måte. Jeg gleder meg utrolig masse til å ta fatt på oppgaven med å være en del av det som skjer her oppe, og i hvert fall etter å ha vært med på skarpskytingen forrige uke, sier Espen Stiberg.

Stiberg kommer fra jobben som liaison mellom hærstaben og FOH i Bodø. 44-åringen har snart 25 års erfaring fra Forsvaret og har vært flere kontingenter i utlandsoppdrag. Nå er det Finnmark som står for tur for bjerkvikingen.

Fakta: 

Finnmark landforsvar

 • Med opprettelsen av Finnmark landforsvar (FLF) som en ledelsesoverbygning for Porsanger bataljon, Jegerbataljonen Garnisonen i Sør-Varanger og Finnmark heimevernsdistrikt 17, styrkes Norges evne til å hevde norsk suverenitet og suverene rettigheter i Finnmark.
 • FLF skal utgjøre en slagkraftig terskel som bidrar til å forebygge krig, og bidrar til å synliggjøre at Norge har vilje og evne til å forsvare Finnmark
 • Opprettelsen av FLF er i tråd med samtiden og trusselbildet, og bidrar til troverdig avskrekking med basis i NATO sitt kollektive forsvar.
 • FLF holder til på Porsangmoen sør for Lakselv, og ble gjenopprettet høsten 2018.
 • FLF ledes av oberst Tomas Beck.

 

Porsanger bataljon (POBN)

 • Opprettet i mai 2020 og lokalisert til Porsangmoen utenfor Lakselv.
 • Bataljonen skal blant annet ha evne og kapasitet til å yte umiddelbar væpnet motstand ved å nytte langtrekkende presisjonsild, gjennom egne ildledere og sensorsystemer.
 • Bataljonen består per vår 2022 av to kavalerieskadroner (tilsvarer kompanier) og en bataljonsstab.
 • Gjennom trinnvis oppbygging etter hvert som ressursene blir tilgjengelige, vil POBN bli en fullverdig bataljon etablert i Finnmark innen 2025.
 • Avdelingen skal være et terskelforebyggende tiltak som gjennom synlig tilstedeværelse skal vise Norges vilje til å forsvare Finnmark, gjennom å kunne yte umiddelbar væpnet motstand.
 • Bataljonens bærende elementer er hurtig reaksjonsevne, god kapasitet til å innhente informasjon og mobilitet.
 • Bataljonen har til nå vært ledet av oberstløytnant Ronny Bratli.

 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS