Alle samiske barn har en individuell rett til opplæring i samisk
Kunnskapsminister Tonje Brenna. (Foto: Petra Gjemmestad)

Alle samiske barn har en individuell rett til opplæring i samisk

Kunnskapsminister Tonje Brenna har besvart spørsmål om opplæring i samisk.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 26.06.2022 21:25

Anne Kristine Linnestad, stortingsrepresentant for Høyre i Akershus, stilte kunnskapsministeren et skriftlig spørsmål. 

Linnestad ville vite hvordan statsråden vil sikre at samiske barn får den opplæring i samisk som de har krav på, og at de får mulighet til å hospitere i samiske kjerneområder når fjernundervisningen ikke er forsvarlig?

--Alle samiske barn har en individuell rett til opplæring i samisk i hele landet, både i grunnskolen og i videregående opplæring. Som representanten viser til er det skoleeier som har ansvaret for at kravene i opplæringsloven oppfylles. I denne forbindelse skal kommunen og fylkeskommunen sørge for at samiske elever får den opplæringen de har krav på etter opplæringsloven. Dersom skoleeier ikke har tilgang på lærere med nødvendig kompetanse for å kunne oppfylle samiske elevers rett til opplæring i samisk, kan skoleeier gi opplæringen gjennom alternative opplæringsformer, for eksempel gjennom fjernundervisning. Elever som får opplæring i samisk gjennom fjernundervisning har ingen lovfestet rett til hospitering, men det følger av Utdanningsdirektoratets rammeverk for fjernundervisning i samisk at dersom skoleeier mener at nettbasert opplæring i samisk alene ikke er forsvarlig, vil det være nødvendig med språksamlinger eller hospitering. Dersom en elev får opplæring i samisk gjennom fjernundervisning. må kommunen og fylkeskommunen vurdere dette for hver enkelt elev. Det har kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) skrevet i en del av svaret til stortingsrepresentanten. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS