Samarbeider om barnevernet
Nordkapp formannskap.

Samarbeider om barnevernet

Debatt om barneverntjenesten, i Nordkapp formannskap.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 22.06.2022 17:30

Nordkapp formannskap var i tvil om forslag til organisering av barneverntjenesten er den rette. 

Kommunene i Midt-Finnmark, Gamvik, Lebesby, Porsanger og Nordkapp, skal samarbeide om en rekke tjenester, blant annet barnevernet. 

Nå er saken kommet så langt at alle kommunestyrene skal vedta organisasjonsformen. 

Forslag til vedtak: 
«1.Kommunestyret vedtar etablering av Midt-Finnmark barneverntjeneste i tråd med faglig anbefalt løsning og foreliggende forslag til samarbeidsavtale. Midt-Finnmark barneverntjeneste vedtas som en desentralisert vertskommunemodell organiserte etter kommunelovens §20

2 med Porsanger kommune som vertskommune. Akuttberedskap skal organiseres som en integrert del av den felles tjenesten.» 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS