SpareBank 1 Nord-Norge øker sin eierandel i SpareBank 1 Markets
Liv Ulriksen, konsernsjef SpareBank1 Nord-Norge. (Foto: Sparebank1 Nord-Norge)

SpareBank 1 Nord-Norge øker sin eierandel i SpareBank 1 Markets

SpareBank 1 Nord-Norge øker sin andel i SpareBank 1 Markets.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 22.06.2022 16:00

SpareBank 1 Nord-Norge styrker satsingen på kapitalmarkedet og øker sin eierandel i SpareBank 1 Markets. Satsingen skal sikre kundene tilgang til et sterkt kapitalmarkedsmiljø, med regional og nasjonal forankring.

SpareBank 1 Nord-Norge øker eierandelen i SpareBank 1 Markets fra 12,2 til 18,1 prosent gjennom virksomhetsoverdragelse av konsernets Kapitalmarkedsmiljø.

--Dette kommer til å styrke samarbeidet i SpareBank 1-alliansen og bidrar til å komplettere dagens SpareBank 1 Markets. Et større og mer robust miljø for kapitalmarked i SpareBank 1-systemet legger til rette for inntektssynergier, økt lønnsomhet og vekst i marketsmiljøene både i Oslo og i byene utenfor hovedstaden, inkludert Tromsø. Det sier Liv B. Ulriksen, konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge, i en pressemelding. 

Utvider i Tromsø
Alle medarbeiderne som jobber med disse oppgavene i SpareBank 1 Nord-Norge i dag, vil få tilbud om å bli med over til SpareBank 1 Markets.

--De som i dag arbeider i vår kapitalmarkedsavdeling vil bli virksomhetsoverført fra SpareBank 1 Nord-Norge til SpareBank 1 Markets. De samarbeider tett alt i dag, og en bonus er at miljøet i Tromsø styrkes med tre nye stillinger. For kundene våre i Nord-Norge vil dette gi et bredere tilbud, med mulighet for tett oppfølging og rådgivning fra et av landets mest kompetente miljøer for kapitalmarkedstjenester, sier Ulriksen.

Etter transaksjonen vil SpareBank 1 Nord-Norges eierpost i SpareBank 1 Markets øke fra 12,2 til 18,1 prosent.  SpareBank 1 SR-Bank vil eie 33,34 prosent mens SpareBank 1 Midt-Norge 39,4 prosent, som de tre største eierne i selskapet.

Transaksjonen vil bli gjennomført 1.  januar 2023, gitt at partene får nødvendige godkjennelsene fra myndighetene.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS