Avgift på landbasert vindkraft
Kommuner i Finnmark kan få inntekter fra avgift på vindkraftverk. (Illustrasjonsfoto)

Avgift på landbasert vindkraft

Det er staten som får inntektene, inntekter de skal fordele til vertskommunene.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 25.06.2022 15:45

Særavgiften på landbasert vindkraft trer i kraft fra 1. juli.  
 
Avgiften vil utgjøre 1 øre per kWh produksjon. Inntektene fra avgiften tilfaller staten, men skal fordeles til vertskommunene. 
 
I forbindelse med statsbudsjettet for 2022 vedtok Stortinget en særavgift på landbasert vindkraft. Siden avgiften kunne reise EØS-rettslige problemstillinger om offentlig støtte ble iverksetting av avgiften utsatt. Dette er nå avklart, og avgiften vil bli iverksatt fra 1. juli 2022, ifølge Finansdepartementet.  

 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS