Pandemi og mye snø
Nordkapp formannskap.

Pandemi og mye snø

Nordkapp formannskap behandlet tertialrapport nummer én.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 21.06.2022 17:30

Tertialrapport nummer én viser at Nordkapp kommune har et merforbruk på 1,2 millioner kroner. 

Tertialrapport nummer én tar for seg pengebruken og aktivitetene i perioden januar til april 2022. 

--Det har vært mye mer snørydding i første tertial enn budsjettert. KS ga signal om at ekstrautgifter til covid-19 skulle dekkes av staten, men da revidert nasjonalbudsjett kom, så er det ingen dekning. Det sa økonomisjef Sigve Hansen Gusdal i orienteringen til formannskapet. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS