Mer sei og kysttorsk
Nordøstarktisk sei er godt over føre-var nivå. (Foto: Erling Svensen/HI)

Mer sei og kysttorsk

Kvoterådet for nordøstarktisk sei for 2023 er på 226 794 tonn.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 17.06.2022 21:25

Havforskernes kvoteråd for sei i Barentshavet øker med 15 prosent fra i fjor. Samtidig har den nordligste bestanden av kysttorsk fått en ny forvaltningsplan, som også gir en økning i kvoterådet.

ICES vurderer bestanden av nordøstarktisk sei til å være godt over føre-var nivå. Kvoterådet for nordøstarktisk sei for 2023 er på 226 794 tonn, en økning på 15 prosent eller nesten 30 000 tonn fra fjorårets kvoteråd.

--Dette er gode nyheter som viser at bestanden av sei er i god forfatning. Vi har gjennomført grundige og gode beregninger, som viser at det er forsvarlig med en økning i kvoten, sier Arved Staby, bestandsansvarlig for nordøstarktisk sei, i en pressemelding.. 

For den nordligste bestanden av kysttorsk (Gildeskål til russergrensa) har havforskerne utarbeidet en ny forvaltningsplan, i tråd med tidligere anbefalinger fra ICES.

Forvaltningsplanen innebærer et kvoteråd for kysttorsk nord for 67°N, på totalt 29 347 tonn i 2023, mer enn en dobling fra 2022. Økningen kommer av at man har tatt i bruk en ny høstingsregel.

--Til tross for økt kvote er det behov for strengere reguleringer da kvoterådet er lavere enn den registrerte fangsten i 2021, sier bestandsansvarlig Johanna Fall.

ICES har også kommet med et revidert kvoteråd for inneværende år for den nordligste bestanden av kysttorsk, som oppjusterer rådet fra 7 865 tonn til 12 146 tonn.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS