Millionbeløp til «rett sti på rett sted»
Satsing på friluftsliv skal gi bolyst og livskvalitet. (Foto: Eivind Hostmark Borge fylkeskommunen)

Millionbeløp til «rett sti på rett sted»

Friluftsrådene i fylket får tilskudd fra potten.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 20.06.2022 01:30

Fylkesrådet har fordelt 1,26 millioner til friluftsrådene i Troms og Finnmark for å utvikle helhetlige planer for stier, løyper og turveier. 

--Rett sti på rett sted er avgjørende for å oppnå god folkehelse og et friluftsliv med plass til alle, sier Ronald Wærnes (SP), fylkesråd for økonomi og kultur, i en pressemelding.

Bidrar til å styrke bolyst og livskvalitet
Satsingen på kommunale sti- og løypeplaner er en del av det nasjonale prosjektet Plan for friluftslivets ferdselsårer som startet opp i 2019. Fylkeskommunen koordinerer prosjektet i regionen og fordeler midler til de fem friluftsrådene som samarbeider tett med sine medlemskommuner, frivillige og andre berørte aktører.

--En planmessig satsing på friluftslivets ferdselsårer vil styrke bolyst og livskvalitet i tiden framover. Dette er positivt for både beredskap, arealforvaltning, reiseliv og hverdagsturen i nærmiljøet, sier Wærnes.

Fordeling av midlene i 2022: 
Finnmark friluftsråd kr. 195 000
Nord-Troms friluftsråd 165 000
Ishavskysten friluftsråd 500 000
Midt-Troms friluftsråd 50 000
Midtre-Hålogaland friluftsråd 345 000

Alle friluftsråd fikk full dekning på søknadene.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS