Tilskudd til Nordkapp for å styrke tilbudet innen psykisk helse
Nordkapp kommune får et tilskudd på 115 000 kroner. (Illustrasjonsfoto)

Tilskudd til Nordkapp for å styrke tilbudet innen psykisk helse

Fem kommuner i Finnmark får tilskudd, blant annet Nordkapp kommune.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 17.06.2022 13:30

Nordkapp kommune får et tilskudd på 115 000 kroner til frisklivs, lærings- og mestringstilbud.

15 kommuner i Troms og Finnmark mottar til sammen 1,6 millioner kroner i tilskudd. Andre kommuner i Finnmark som får tilskudd er Nesseby, Hasvik, Alta og Tana. 

--Det er dessverre sånn at ikke alle i vårt store fylke har tilgang på en Frisklivssentral, men vårt fokus ligger på å stadig utvide og utvikle dette viktige tilbudet for å nå ut til flere målgrupper, sier Ronald Wærnes (Sp), fylkesråd for økonomi og kultur, i en pressemelding. 

Frisklivssentralene spiller en sentral rolle i kommunenes arbeid med helsefremmende og forebyggende arbeid innen helse- og omsorgstjenesten, herunder arbeid med psykisk helse.

--Flere folkehelseoversikter viser at vi har større utfordringer med psykisk uhelse i nord enn ellers i landet. At flere kommuner nå kan opprette nye tilbud med fokus på psykisk helse er ikke bare nødvendig for folkehelsen generelt, men også etterlengtet av de potensielle brukerne spesielt, sier Wærnes. 

Disse kommunene mottar støtte i 2022: 

Kommune

Innvilget tilskudd 2022

Finnmark

 

Nesseby

80 000,-

Hasvik

50 000,-

Alta

190 000,-

Nordkapp

115 000,-

Tana

115 000,-

Troms

 

Harstad

180 000,-

Kvæfjord

115 000,-

Lyngen

117 000,-

Nordreisa

108 000,-

Salangen

67 000,-

Skjervøy

85 000,-

Tromsø

205 000,-

Kvænangen

19 000,-

Sørreisa

108 000,-

Storfjord

46 000,-
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS