Skal vurdere vegstrekningen i konseptvalgutredningen
Brua over Badderen i Nord-Troms ble skadet av flommen i begynnelsen av juni. (Foto: Frode Lyng Hansen, Statens vegvesen)

Skal vurdere vegstrekningen i konseptvalgutredningen

Spørsmål og svar om sårbarheten på vegnettet.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 16.06.2022 23:30

Erlend Svardal Bøe, stortingsrepresentant for Troms Høyre, stilte et skriftlig spørsmål til samferdselsministeren. Spørsmålet ble sendt etter at brua over Badderen i Nord-Troms ble skadet av flommen i begynnelsen av måneden. 

Svardal Bøe ville vite hva samferdselsministeren tenker om sårbarheten som er på veistrekningen E6 mellom Troms og Finnmark, og hvilke tiltak vil statsråden sette i gang for at veistrekningen raskest mulig kan gjenopprettes?

--Jeg vil vise til at Statens vegvesen satte i gang strakstiltak for at trafikken raskest mulig kunne åpnes igjen etter at brua ble ødelagt. Statens vegvesen startet bygging av ei midlertidig bru torsdag 2. juni 2022. Den midlertidige brua åpnet for trafikk onsdag 8. juni. Den midlertidige brua vil være dimensjonert for ordinær trafikk, men med ett kjørefelt, har samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) skrevet i en del av svaret. 

--Veistrekningen mellom Troms og Finnmark vil bli belyst i den pågående konseptvalgutredningen (KVU) for transportløsninger i Nord-Norge. Dette er et stort og omfattende arbeid som involverer alle transportetatene i Norge. Utredningen er delt inn i ulike faser. I fase 1 har Statens vegvesen beskrevet nåsituasjonen og kartlagt utfordringer og behov på dagens riks- og europavei i de to nordligste fylkene. I neste fase skal det utarbeides alternative muligheter for å styrke veinettet, samt fremme forebyggende beredskapsmessige tiltak for å styrke robustheten på veinettet i regionen. Tiltakene vil både være kortsiktige og langsiktige. Det er viktig å presisere at Statens vegvesen både ivaretar det sivile- og militære perspektivet når de kartlegger og fremmer tiltak for å styrke forutsigbarheten og fremkommeligheten på veinettet i Troms og Finnmark, har Nygård skrevet i svaret. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS