Foreslår omstillingspakke for Finnmark
Fra venstre: Alfred Bjørlo, Irene Dahl, leder i Troms og Finnmark, og partileder Guri Melby. (Foto: Venstre)

Foreslår omstillingspakke for Finnmark

Representantforslag fra Venstre-representanter på Stortinget.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 19.06.2022 12:00

Venstre på Stortinget la tirsdag frem et representantforslag om en omstillingspakke for Finnmark, for å legge til rette for mest mulig uavhengighet fra Russland, og samtidig gi grønn omstilling og vekst i nye næringer i nord.

--Samarbeidet mellom Norge og Russland vil ikke bli normalisert i overskuelig framtid. Norge må stå sammen med andre land om strenge sanksjoner mot Russland for å stoppe angrepskrigen i Ukraina. Men da må også Norge stille opp ekstra for Finnmark, som er geografisk nærmest til og har vært tettest økonomisk integrert med Russland. Nå handler det ikke bare om midlertidige krisepakker, men om en gjennomgående omstilling av næringsliv og samfunnsutvikling i Finnmark til å bli varig uavhengig av Russland. Det sier Alfred Bjørlo, Venstres medlem i Næringskomiteen på Stortinget, i en pressemelding. 

Blant tiltakene Venstre nå foreslår for Finnmark er:
-Mer treffsikker innretning av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift i Finnmark for å styrke arbeidsplasser lokat. 
-Utflytting og lokalisering av egnede statlige arbeidsplasser til Øst-Finnmark.
-Rask opprustning og forbedringer av havner i Øst-Finnmark, bla. i Båtsfjord
-Styrket innsats for å utvikle og profilere Finnmark som reiselivs-destinasjon. 
-Utrede mulige arealer for utbygging av havvind i Finnmark. 

--Vi er inne i den mest avgjørende perioden for Europas framtid siden andre verdenskrig. Det gjør at Norge i tiden framover må bli enda mer offensive både med å hjelpe Ukraina militært, og å stramme til sanksjonene mot Russland. Det vil koste, men folk og næringsliv i Finnmark skal ikke måtte betale en høyere pris for det enn andre i Norge. Derfor må vi nå raskt få på plass omfattende nye tiltak for å omstille og få fart på en framtidsrettet utvikling av Finnmark, sier Alfred Bjørlo.  

Det er partileder Guri Melby, Alfred Bjørlo og Sofie Høgestøl som har fremmet representantforslaget. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS