Kampanjen «Opp med skrifta»
Norges Blindeforbund ønsker større skrift på matvarer.

Kampanjen «Opp med skrifta»

Kampanje fra Norges Blindeforbund som har stor støtte i befolkningen.
Riks
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 18.06.2022 12:00

Denne uken gjennomfører Norges Blindeforbund kampanjen «Opp med skrifta». 

I Norge ble det kastet omtrent 85 kilo spiselig mat per innbygger i 2020. En fersk, landsrepresentativ undersøkelse utført av Opinion på vegne av Norges Blindeforbund, viser at så mange som åtte av ti kaster mat som man kanskje kunne brukt, som følge av uleselig holdbarhetsdato eller annen uleselig informasjon. En undersøkelse gjort i fjor viser at 1/3 av befolkningen lar være å kjøpe et produkt på grunn av utilgjengelig informasjon.

Dette vil Norges Blindeforbund nå bidra til å få slutt på gjennom kampanjen «Opp med skrifta!». Blindeforbundet vil at informasjonen i samfunnet skal være lesbar for alle, slik at ingen skal føle seg unødvendig «blinde» på grunn av dårlig lesbar informasjon. For at flest mulig skal kunne lese det som står, er det blant annet viktig at skrifta er stor nok, og at det er gode kontraster mellom skrift og bakgrunn.

--Skrifta må opp og fram for å unngå uheldige konsekvenser som matsvinn og allergiske reaksjoner. Produsentene må lytte og ta ansvar. Vi skal gjøre de oppmerksomme på problemet og kreve endring, sier Terje André Olsen, forbundsleder i Norges Blindeforbund, i en pressemelding. 

Da Norges Blindeforbund gjennomførte samme kampanje i 2014, stilte hele Norge (95 %) seg bak kravet om å få opp skrifta. Folket engasjerte seg og sendte blindeforbundet eksempler på uleselige varer, som ble delt i media og på sosiale medier. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS