Nytt blikk på samferdsel i nord
Fly er en del av samferdselsløsningen også i framtiden. (Illustrasjonsfoto)

Nytt blikk på samferdsel i nord

Konseptvalgutredningen skal se transport i Nord-Norge på vei, jernbane, sjø og i luft i sammenheng.
Samferdsel
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 06.06.2022 16:00

Konseptvalgutredning (KVU) Nord-Norge har akkurat satt i gang en spennende scenarioprosess. Scenarioene skal åpne for nytenkning om all samferdsel i Nord-Norge de neste 40 årene.

--Scenarioene skal styre oss inn på de virkelig viktige spørsmålene i KVU Nord-Norge, sier Kjersti Granås Bardal, prosjektleder for scenarioprosessen i Statens vegvesen, i en pressemelding. 

--Å forstå hva som er klokt for samferdselen i nord i et langsiktig perspektiv, er uhyre krevende, men det er også en veldig meningsfull oppgave. Scenarioprosessen blir en dugnad hvor vi hjelper hverandre med å tenke kritisk og kreativt om utfordringene, sier Bardal.

Konseptvalgutredning (KVU) Nord-Norge planlegger fremtidens transportløsninger i Nordland, Troms og Finnmark. KVU-en er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Kystverket, Jernbanedirektoratet og Avinor på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Verden endrer seg
Både pandemien og krigen i Ukraina har vist hvor raskt rammebetingelsene kan endre seg i dagens verden. Den politiske, økonomiske, miljømessige og teknologiske utviklingen går stadig fortere. Usikkerheten er større enn på lenge. Enkle prognoser og fremskrivninger gir ikke fullgode svar når det fremtidige transportsystemet skal tegnes opp.

Det er nødvendig å bruke scenariometodikk for å skjønne mer av det store bildet og hvilke viktige endringer som kan være underveis. Scenarioene skal supplere og utvide kunnskapsgrunnlaget som KVU Nord-Norge nå sammenstiller.

--Grunnen til at vi organiserer en prosess, er at vi trenger å jobbe sammen over tid når vi skal forstå det store bildet og utvikle en felles forståelse av utfordringene, sier prosessleder Jan Dietz. 

--Fremtidsbildene skal vise oss hva som kan skje. Med flere perspektiver på fremtiden vil vi lettere se hvordan samferdselen kan styrke lokalsamfunnene og næringslivet i Nord-Norge. Det kan skje på delvis nye og overraskende måter, sier Dietz.

Konseptvalgutredningen skal se transport i Nord-Norge på vei, jernbane, sjø og i luft i sammenheng. Fremtidige transportløsninger må binde landsdelen bedre sammen og samtidig koble Nord-Norge på resten av landet, Norden og Europa på en fremsynt måte.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS