Lag og foreninger kan søke om tilskudd fra Lotteritilsynet
Det er mulig å søke tilskudd hos Lotteri‐ og stiftelsestilsynet. (Illustrasjonsfoto)

Lag og foreninger kan søke om tilskudd fra Lotteritilsynet

Lotteri‐ og stiftelsestilsynet har en tilskuddsordning til frivillige lag, organisasjoner og kommunale fritidsklubber eller ungdomshus.
Kultur
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 05.06.2022 15:45

Lotteri‐ og stiftelsestilsynet forvalter en ny tilskuddsordning til mangfold og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. 

Formålet med tilskuddsordningen er å skape varig økt deltakelse. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter.

Det er frivillige lag, organisasjoner og kommunale fritidsklubber eller ungdomshus som kan søke tilskudd. Idrett og fysisk aktivitet kan være både organisert idrett og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, som for eksempel friluftsliv. 

Søknadsfristen er satt til 13. juni. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS