1,5 millioner kroner til «Lys mellom husan»
Høsten 2021 var det bolystfrokost i Honningsvåg under «Jakten på bolyst». «Lys mellom husan – her betyr du mer» er fotballkretsens nye prosjekt. (Illustrasjonsfoto)

1,5 millioner kroner til «Lys mellom husan»

Finnmark Fotballkrets får penger fra Troms og Finnmark fylkeskommune til «Lys mellom husan – her betyr du mer».
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 25.05.2022 23:30

Troms og Finnmark fylkeskommune støtter Finnmark fotballkrets-prosjektet «Lys mellom husan – her betyr du mer» med 1,5 millioner kroner over tre år. 

Fylkesrådet vil også at det ytes faglig støtte til fotballkretsens satsing.

Fylkesråd Ronald Wærnes (Sp) sier at for Troms og Finnmark fylkeskommune er det viktig å bidra til motivasjon og bolyst. Han ser med bekymring på den demografiske utviklingen. 

--Vi trenger alle de menneskene vi kan få her oppe fordi samfunn og næring er i en rivende utvikling, sier Wærnes. 

--Vi har gode lokalsamfunn, utrolig spennende jobber innen alle mulige bransjer, det er særs viktig at vi beholde de flotte folkene som bor her, og at vi tiltrekker oss flere. Finnmark fotballkrets sitt prosjekt «Lys mellom husan - her betyr du mer» bidrar til bolyst, til positivitet og til bevisstgjøring, helt i tråd med våre ønsker, avslutter Wærnes.

I alle kommunene
«Lys mellom husan» er et fireårig prosjekt ledet av Finnmark fotballkrets og skal ut til alle kommuner i Finnmark. Konseptet bygger på prosjektet «Jakten på bolyst» som ble avsluttet i 2021 og skal inspirere til mer frivillighet og økt aktivitet. Prosjektet er helårlig og skal ut med to dagsarrangementer i hver kommune – et for samfunn og et for fotball. I tillegg vil det bli flere aktiviteter gjennom årene i hver enkelt kommune, blant annet en inspirasjonskveld for frivilligheten.

Fylkeskommunen bidrar, både økonomisk og direkte inn i aktivitetene, herunder næringsseminaret. Her vil både fylkeskommunens næringsavdeling i Vadsø og VKI-avdelinga (Voksenopplæring, Karriere, Integrering) bidra aktivt. Tildelte midler skal bidra til å synliggjøre og bygge omdømme til fylkeskommunen og dens karrieresenter, Karriere Finnmark.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS