Beholder krav om helseattest for bilførere over 80 år
Legestasjonen i Nordkapp på Nordkapp helsesenter. (Arkivfoto)

Beholder krav om helseattest for bilførere over 80 år

Regjeringen ønsker en politikk som ivaretar bilen som transportmiddel, samtidig som det skal være trafikksikkert, ifølge samferdselsministeren.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 26.05.2022 05:30

Regjeringen gjør endringer i førerkortveilederen, men beholder krav om helseattest for bilførere over 80 år. 

--I Norge bor folk spredt, og bilen er et viktig transportmiddel for mange. For regjeringen er det viktig å utforme politikk som tar hensyn til dette, samtidig som vi skal ivareta trafikksikkerheten for alle. Derfor vil regjeringen opprettholde krav om helseattest for eldre bilførere, men vi vil gjøre endringer og presiseringer når det gjelder bruk av kognitive tester og kjørevurderinger, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding. 

Regjeringen ønsker noen justeringer i førerkortveilederen, for å presisere at kognitive tester bare skal benyttes ved mistanke om kognitiv svikt. Samferdselsdepartementet vil også igangsette arbeid med å videreutvikle ordningen med kjørevurdering, blant annet for å gjøre det enklere for fastlegen å henvise eldre førerkortinnehavere til kjørevurdering hos Statens vegvesen. I tillegg vil det bli utredet bruk av kjøresimulator.








Bransjeguiden



Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS