45 000 kroner til Nordkapp fra integreringspakke fire
45 000 kroner til Nordkapp kommune. (Illustrasjonsfoto)

45 000 kroner til Nordkapp fra integreringspakke fire

Penger til Nordkapp kommune fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 26.05.2022 13:00

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har utbetalt 45 000 kroner til Nordkapp kommune i tilskudd til utvidet programtid i integreringspakke fire. 

Dette er en særskilt utbetaling til kommunen som følge av covid-19. 

Det er vedtatt at kommunene skal motta ekstra tilskuddsmidler for utvidet programtid og utvidet norskopplæring. Hensikten er å redusere negative konsekvenser av covid-19, ifølge brevet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har sendt Nordkapp kommune. 

Målgruppen for utvidet introduksjonsprogram er deltagere som har startet opp i introduksjonsprogrammet mellom 1. januar 2020 og 31. mars 2020, og fortsatt deltok i programmet per 1. januar 20221. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS