Ønsker fylkeskommunalt bussdepot ved Førstevannet
Fylkeskommunen ønsker å eie bussdepoter i Finnmark, blant annet i Nordkapp. (Illustrasjonsfoto)

Ønsker fylkeskommunalt bussdepot ved Førstevannet

Troms og Finnmark fylkeskommune håper planutvalget i Nordkapp behandler søknaden i juni måned.
Samferdsel
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 10.05.2022 20:00

Troms og Finnmark fylkeskommune arbeider med å realisere egne bussdepoter som skal understøtte bussdriften til operatørene som vinner neste bussanbud. Det er avsatt i alt 200 millioner kroner i økonomiplanen for å realisere inntil ti bussdepoter i Finnmark. 

I vinter kom Troms og Finnmark fylkeskommune med en forespørsel til Nordkapp kommune om opsjon på tomt til 
fylkeskommunalt bussdepot ved Førstevann i Honningsvåg. Fylkeskommunen har nå forespurt kommunen om å behandle søknaden om tomt i planutvalgets møte i juni. Ved positivt tilsagn ønsker fylkeskommunen å igangsette byggeprosessen så snart det lar seg gjøre. 

Fylkeskommunens avtale med Boreal Eiendom om leie av deres bussdepoter utløper 31. desember 2023. Oppstart nytt bussanbud er 1. oktober 2023. 

Det er tre hovedgrunner til at fylkeskommunen ønsker å skaffe seg disposisjonsrett over bussdepotene:
-En ønsker at eiendommene er under nøytral kontroll med tanke på konkurranse, da nåværende depoter har samme eier som operatør.
-Terskelen for å levere inn anbud vil bli lavere når fylkeskommunen stiller med infrastruktur.
-Depotene blir tilpasset dagens behov, og dermed mer arealeffektive
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS