Fisketurisme gir grunnlag for 410 årsverk i Troms og Finnmark
Fisketurisme skaper 200 årsverk for hvert 1 000 tonn fisk som fangstes, ifølge en rapport. (Illustrasjonsfoto)

Fisketurisme gir grunnlag for 410 årsverk i Troms og Finnmark

Rapporten «Ringvirkninger av havbruk, fiskeri og fisketurisme i Troms og Finnmark» er klar.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 10.05.2022 11:00

En ny rapport fra Nofima viser at fisketurisme gir grunnlag for 410 årsverk og en verdiskaping på 250 millioner kroner i Troms og Finnmark. Rapporten er basert på opplysninger og regnskapstall fra 2019, og viser at det totalt er 164 bedriftene driver med fisketurisme. 

Nofima har sammen med analysefirmaet Menon Economics lagt fram rapporten «Ringvirkninger av havbruk, fiskeri og fisketurisme i Troms og Finnmark». Rapporten viser at Senja, Tromsø, Harstad, Karlsøy og Lyngen er de største kommunene for fisketurisme. I Finnmark er det Hasvik og Båtsfjord som topper. Av de 164 bedrifter som er registrert som fisketuristbedrifter, er det 104 aksjeselskap. De 60 andre er enkeltpersonsforetak. Av de 410 årsverkene kommer 280 fra ansatte i fiskerturismebedriftene mens 80 årsverk er ansatte i reiselivsbedriftene som understøtter turistenes forbruk. De resterende 50 årsverkene er indirekte effekter fra leverandører og underleverandører, ifølge en pressemelding. 

Totalt 290.000 gjestedøgn
Mange av turistene benytter seg av overnattingssteder, og i gjennomsnitt blir disse værende i syv netter. I Troms er det 190 000 gjestedøgn mens det i Finnmark er 100 000 gjestedøgn. Rapporten viser at en fisketurist bruker 320 kroner daglig på andre aktiviteter som restaurant, butikker og opplevelser. Dette er mindre enn andre turister, men det forklares med at hovedaktiviteten er fiske og dermed blir det mindre tid til andre ting. Dessuten skjer overnatting og bespisning ofte på fisketuristanleggene.

Fisketurisme handler om å tilby reiseopplevelser. Mengden fisk er ifølge rapporten nødvendigvis ikke det avgjørende for opplevelsen, og derfor er et helhetlig tjenestetilbud en viktig komponent for det totale forbruket. Dette gjør at verdiskaping og sysselsetting målt etter ressursuttak framstår som relativt høyt. Fisketurisme skaper 200 årsverk for hvert 1 000 tonn fisk som fangstes. Til sammenligning knytter det seg seks årsverk til hvert 1000 tonn fangstet fisk av yrkesfiskere.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS