Handlingsplan mot samehets
Sametingsråd Runar Myrnes Balto. (Foto: Åse M. P. Pulk/Sámediggi)

Handlingsplan mot samehets

Sametinget skal behandle planen i juni.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 13.05.2022 21:25

Sametingsrådet anser samehets som et stort samfunnsproblem, og har lagt frem forslag til en egen handlingsplan mot samehets for Sametinget.

Handlingsplanen har 17 tiltak som Sametinget skal jobbe med frem mot 2025. Den inneholder tiltak som Sametinget selv skal gjennomføre, og tiltak som er avhengig av samarbeid og at nasjonale myndigheter tar sitt ansvar.

--Vi ønsker å opprette en egen støtteordning for prosjekter som arbeider med forebygging av samehets. Vi vil styrke Sametingets samarbeid med politiet, og samtidig oppfordre Statsadvokaten til å undersøke kvaliteten på politiets arbeid med samehets. I tillegg vil vi kreve at regjeringen lager en egen handlingsplan mot samehets, sier Runar Myrnes Balto (NSR), sametingsråd med ansvar for arbeidet mot samehets, i en pressemelding. 

Sametingsrådet har hentet inn erfaringer fra miljø som arbeider med samehets, i tillegg til å ha hatt en åpen innspillsrunde.

Sametingets handlingsplan mot samehets behandles i Sametingets komitemøter fra 30. mai til 5. juni, og endelig av Sametingets plenum, som møtes i perioden 13.- 17. juni.








Bransjeguiden



Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS