Justerer innføringen av ny nettleiemodell
Olje- og energiminister Terje Aasland. (Foto: Stortinget.no)

Justerer innføringen av ny nettleiemodell

Målsettingen er å legge til rette for best mulig utnyttelse av overføringsnettet og en mer rettferdig fordeling av kostnadene mellom kundene.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 09.05.2022 05:30

Etter innspill fra nettselskaper og organisasjoner har regjeringen besluttet hvordan den nye nettleiemodellen skal innrettes.

Fra 1. juli trer en ny nettleiemodell i kraft som i større grad skal gi insentiver til effektiv nettutnyttelse, noe som over tid vil gi lavere nettkostnader for strømkundene og mindre naturinngrep.

Etter innspill fra flere organisasjoner og nettselskaper har regjeringen beslutte å innføre en overgangsperiode på to år for kravet om at energileddet maksimalt kan utgjøre 50 prosent av inntektene til nettselskapene.

--Målet med den nye nettleiemodellen er å legge til rette for best mulig utnyttelse av overføringsnettet og en mer rettferdig fordeling av kostnadene mellom kundene. Effektbasert nettleie vil gi insentiver til effektiv nettutnyttelse, noe som over tid vil gi lavere nettkostnader for strømkundene, mindre naturinngrep og færre konflikter knyttet til nettutbygging, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding. 

Olje og energidepartementet fastsatte i 2021 en forskriftsendring om effektbasert nettleie som skulle tre i kraft 1. januar 2022. Regjeringspartiene ble i desember enig med SV om at kravet til effektbaserte tariffer i distribusjonsnettet ikke skulle tre i kraft fra 1. januar 2022. Plikten for nettselskapene til å innføre differensierte fastledd basert på effekt ble utsatt fra 1. januar 2022 til 1. juli 2022.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS