Orientering om kommuneplanens arealdel
Nordkapp formannskap, mandag 2. mai 2022.

Orientering om kommuneplanens arealdel

Politikere fikk informasjon om kommuneplanens arealdel.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 08.05.2022 12:00

Kommuneplanens arealdel ble det orientert om i det siste møtet i planutvalget i Nordkapp. 

Det er pålagt at kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal rullere i løpet av kommunestyreperioden. 

Ifølge kjøreplanen skal arealplanen legges fram for planutvalget i juni og videre til kommunestyret samme måned. Deretter skal planen ut på høring. 

Det var Vegard Juliussen som holdt orientering om planarbeidet.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS