Hytteforening ønsker å rydde støen
Støa er bortenfor det hvite sjøhuset midt i bildet. (Foto: Privat)

Hytteforening ønsker å rydde støen

Porsangvika Hytteforening har sendt brev til Nordkapp kommune.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 05.05.2022 16:00

Et kommunalt område ved fjæra i Porsangervika har gjennom mange år blitt brukt som allmenningstø for utsetting og opptak av båter, for de som benytter seg av denne delen av kommunen til rekreasjon og fritidsformål. 

I løpet av de siste tiårene har gjentatte kraftige stormer med tilhørende «tungsjø», kastet inn store blokker og snudd om på massene i støen. Dette har gjort at denne etter hvert er blitt mindre egnet for utsett og opptak av båter, noe som innskrenker muligheten for et noenlunde enkelt båtliv i området, har Porsangvika Hytteforening skrevet i en søknad til Nordkapp kommune. 

Porsangvika Hytteforening har ønske om å rydde støen, og sette den tilbake i den stand den var da den ble opprettet for mange år siden. For at dette skal la seg gjennomføre, er foreningen avhengig av å få
tillatelse av grunneier, som er kommunen, til fortsatt bruk av området til formålet, samt tillatelse til å rydde støen med maskin. 

--Foreningen anser dette som et betydelig trivselsformål for kommunens innbyggere, og håper derfor på positivt og raskt svar på vår søknad. Det har Porsangvika Hytteforening skrevet i søknaden til Nordkapp kommune. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS