Tilskudd til øvingsbane i Finnmark
Støtte til NAF Øvingsbaner for å etablere et kursopplegg i Finnmark. (Illustrasjonsfoto)

Tilskudd til øvingsbane i Finnmark

Økonomisk støtte til prosjekt som skal forbedre trafikksikkerheten. En del av midlene kommer Finnmark til gode gjennom NAF Øvingsbaner.
Samferdsel
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 30.04.2022 18:00

Samferdselsdepartementet har bevilget fire millioner kroner i støtte til små og store initiativ og engasjement for bedre trafikksikkerhet landet over.

Ett av prosjektene som fikk tilskudd var NAF Øvingsbaner med 300 000 kroner i støtte til å etablere et tilsvarende kursopplegg som Trafoen (fra Kristiansand, Agder) i Troms og Finnmark, med hovedsete i deres nye sikkerhetshall i Alta. Organisasjonen vil avholde holdningsskapende kurs for risikoutsatt ungdom og unge førere med det formål å øke risikoforståelsen og økt fokus på trafikksikkerhet, ifølge Samferdselsdepartementet. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS