«Havila Capella» har fått dispensasjon til å seile
«Havila Capella» på sin første tur langs kysten i desember 2021, og på tur inn til kai i Honningsvåg.

«Havila Capella» har fått dispensasjon til å seile

Utfordringen Havila Kystruten nå står ovenfor er at enkelte leverandører har behandlet Havila Capella som et sanksjonert skip, og varslet terminering av inngåtte avtaler.
Havila
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 26.04.2022 11:00

Havila Kystruten har mottatt dispensasjon fra Utenriksdepartementet til å drive «Havila Capella» i seks måneder. Selskapet vil nå arbeide videre med forsikring av skipet.

Dispensasjonen er gitt i henhold til §21 i forskrift om restriktive tiltak vedr. handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet. Havila Kystruten vil i denne perioden fortsette arbeidet med å sikre refinansiering og eierskifte av Havila Capella.

--Det er selvsagt svært gledelig for oss at Utenriksdepartementet har gitt oss en dispensasjon fra sanksjonsforskriften. Det betyr at skipet nå ikke er sanksjonert, siden vi ikke opererer i strid med noen gjeldende sanksjoner, sier Bent Martini, administrerende direktør i Havila Kystruten, i en pressemelding. 

--Vi takker våre samarbeidspartnere som aktivt har bistått oss i denne saken. Spesielt Samferdselsdepartementet har vært til stor støtte for oss, og bistanden vi har fått fra Norges Rederiforbund har også vært veldig nyttig for oss. Det er mange som har snudd seg raskt og jobbet døgnet rundt med denne komplekse saken knyttet til sanksjonsproblematikken, sier Martini. 

Klargjørende avgjørelse
Martini sier at Utenriksdepartementets konklusjon er svært klargjørende også med tanke på leverandører som er avgjørende for driften av skipene.

--Selv om vi hadde forventet og håpet på et positivt svar, er det veldig godt å få bekreftelsen som gjør at Havila Capella ikke er sanksjonert, sier Martini. 

--Havila Kystruten er et norsk selskap, og våre skip seiler under norsk flagg. Denne beslutningen fra myndighetene gir oss en trygghet for fremtiden, sier han. 

Utfordringen Havila Kystruten nå står ovenfor er at enkelte leverandører har behandlet Havila Capella som et sanksjonert skip, og varslet terminering av inngåtte avtaler.

--Vi forventer at leverandørene våre vil fortsette å gi oss støtte og service i tråd med våre samarbeidsavtaler nå som norske myndigheter bekrefter at Havila Capella ikke skal sanksjoneres, sier Martini.

Samtidig har Utenriksdepartementet i sitt svarbrev understreket at de ikke har tatt stilling til dispensasjon for forsikringsstillelse i saken. Forsikring av Havila Capella vil kreve særskilt dispensasjon etter søknad fra forsikringsselskapene. 

--Med beslutningen til Utenriksdepartementet håper vi på en positiv tilbakemelding fra forsikringsselskapene og at de søker dispensasjon. Slik vi tolker det bør det være mulig å få denne dispensasjonen, sier Martini.

--Vi har full forståelse for at forsikringsselskapene må gjøre sine vurderinger, men vi håper de vil gjeninnsette forsikringsdekningen vår slik at Havila Capella så snart som mulig kan gjenoppta sine seilinger langs norskekysten, sier han. 

Derfor er kystruten viktig
I sin beslutning har Utenriksdepartementet vurdert flere elementer Havila Kystruten mener var avgjørende for å få innvilget dispensasjon fra sanksjonsforskriften.

--Dette går på konkrete fakta om vår drift. Havila Capella er bygget for å operere kystruten mellom Bergen og Kirkenes i en avtale med Samferdselsdepartementet, og vil følgelig utelukkende operere i norsk farvann. Avtalen med Samferdselsdepartementet sikrer daglige anløp til 34 havner i Norge som gjør at befolkningen i disse områdene har tilgang til kritisk infrastruktur, som i tillegg til normal drift kan nyttes i kritiske og uforutsette situasjoner. Dette gir en trygghet for kystbefolkningen, forklarer Martini.

--Vi opererer også i nordområdene, områder med geografiske forhold som svært ofte har tøffe klimatiske forhold der det er vanskelig å ta seg frem på land. I perioder av året vil derfor skipene på kystruten bidra til en sikkerhetsgaranti for befolkningen for stabil og trygg transport når vær og andre forhold gjør det vanskelig å ta seg frem over land, og luftveistransport er utelukket, sier han.

Havila Kystruten vil fortsette med å jobbe aktivt for refinansiering av «Havila Capella» for å få et eierskifte på skipet, med målsetning om å finne en løsning før dispensasjonsperioden utløper,

--Målet vårt er at skipet skal eies 100 % av Havila Kystruten Operations AS, med en annen finansieringsløsning enn den vi har i dag. Frem til det er på plass skal skipet så fort som mulig tilbake i rute, slik at vi får utført vårt samfunnsoppdrag som er å operere den klassiske kystruten mellom Bergen og Kirkenes, avslutter Bent Martini, administrerende direktør i Havila Kystruten. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS