Statsråden kan ikke ta stilling til spørsmålet
Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen. (Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor)

Statsråden kan ikke ta stilling til spørsmålet

Terje Halleland har fått svar på det skriftlige spørsmålet han stilte olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.
Olje og gass i nord
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 28.01.2022 20:00

Terje Halleland, stortingsrepresentant for Rogaland FrP, stilte et skriftlig spørsmål til olje- og energiministeren.

Halleland ville vite når vi kan forvente at statsråden tar avgjørelsen for hvilken eksportløsning for naturgass som blir valgt i Barentshavet?

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) har besvart spørsmålet. 

--Gasseksport fra Barentshavet skjer i dag via Hammerfest LNG. Det tilhørende Snøhvit-feltet har bruk for all kapasitet på dette anlegget i lang tid fremover. Uten økt eksportkapasitet har derfor gassressurser i Barentshavet utenom Snøhvit-feltet i dag lav verdi. Det betyr også at det er liten interesse i næringen til å lete etter gassressurser i dette havområdet. Investeringene i økt gasseksportkapasitet kan være betydelige, det kreves derfor et visst gassvolum for at investeringer i økt eksportkapasitet skal bli lønnsomme. Det foreligger ikke i dag et faktagrunnlag som gjør det mulig for meg å ta stilling til spørsmålet om en ev. ny gasseksportløsning fra Barentshavet. Det er heller ikke klart om det finnes aktører i næringen som finner det lønnsomt å investere i økt gasseksportkapasitet. Det som er viktig nå, er at de utredningene som pågår videreføres slik at et godt beslutningsgrunnlag blir etablert, har olje- og energiministeren skrevet i en del av svaret.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS