Kan felle jerv
Det er gitt tillatelse til å felle jerv i Porsanger. (Illustrasjonsfoto)

Kan felle jerv

Kommuner har fått brev fra Miljødirektoratet.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 25.01.2022 01:30

Miljødirektoratet gir tillatelse til å felle syv jerv i Porsanger 

Statens naturoppsyn (SNO) er ansvarlig for å gjennomføre fellingsforsøket i tråd med instruksen for det statlige fellingslaget ved uttak av vilt. Statens naturoppsyn skal primært gjennomføre fellingsforsøkene i områder med konsentrerte rovviltskader på sau og/eller tamrein, ifølge et brev Miljødirektoratet har sendt til kommuner. 

Fellingsområde 1, ifølge Miljødirektoratet: 
«Øst før kommunegrensen for Porsanger kommune som går opp fra A-område for jerv. Langs kommunegrensen opp til nordlige grense for Stabbursdalen nasjonalpark og østover til E6. Langs E6 ned til Lakselv og videre på østsiden av Porsangerfjorden, de deler Nordkapp kommune som omfatter Sværholthalvøya, og ned til riksvei 98 og østover langs riksveien frem til riksvei 280. Videre B-område for jerv i Tana kommune vest for riksvei 280 som går sørover ned til forvaltningsgrensen til jerv. Deretter vestover langs forvaltningsgrensen til Porsanger kommune». 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS