Arctic Race of Norway skaper millionverdier
Ben Hermans vant Arctic Race of Norway i 2021. ( Foto: ARN/Rune Dahl)

Arctic Race of Norway skaper millionverdier

Det har blitt foretatt en analyse av Arctic Race of Norway.
Arctic Race of Norway
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 20.01.2022 20:00

En publikumsundersøkelse og analyse gjort av Sponsor Insight, viser at Arctic Race of Norway skapte økonomiske ringvirkninger for litt over 50 millioner kroner i Nord-Norge i 2021.

Av disse sto arrangøren for 17 millioner, men publikum veide likevel tyngst på vektskålen med sine 34 millioner kroner i bidrag, ifølge en pressemelding. 

Vegard Arntsen, managing partner i Sponsor Insight, mener at rapporten viser at Arctic Race of Norway har blitt et viktig arrangement for Nord-Norge.

--Selv i et år med pandemi og restriksjoner skapte arrangementet store økonomiske ringvirkninger, både direkte og indirekte, sier Arntsen.

I 2021 stilte 50 000 tilskuere opp ved start og mål, og langs løypa, til tross for de begrensningene pandemien skapte. De fleste tilskuerne var fra lokalmiljøet, men det var også en god del tilreisende som kom og la igjen penger i lokale bedrifter. Daglig leder Knut-Eirik Dybdal i Arctic Race of Norway gleder seg over tallene.

--Stemningen folk skaper langs løypa kan ikke kjøpes. Det må skapes av folk som engasjerer seg på ekte. Langs veiene er flere generasjoner på plass med flagg, plakater, kostymer og lokalproduserte smakebiter. Den entusiasmen og kreativiteten som folk viser bidrar til å gjøre Arctic Race of Norway til en folkefest. At vi i denne rapporten får bekreftet at arrangementet gjennom dette også skaper økonomiske verdier, er fantastisk, sier Dybdal.

Samarbeid er nøkkelen
Visjonen til Arctic Race of Norway er å bidra til en positiv utvikling og verdiskaping for hele Nord-Norge, og gjøre Norge synlig i utlandet. I publikumsundersøkelsen som er gjennomført, kommer det frem at 66 prosent av de som kjenner til Arctic Race of Norway, og hele 86 prosent av tilskuerne, mener at arrangementet gjør Nord-Norge mer attraktivt å besøke og bo i. Publikumsundersøkelsen viser videre at 81 prosent av de tilreisende ønsker å komme tilbake til Nord-Norge, og så mange som 93 prosent vil anbefale Nord-Norge til venner og familie.

--Vi realiserer visjonen til Arctic Race of Norway i felleskap fordi folk, næringsliv og offentlige virksomheter i hele regionen jobber sammen mot ett felles mål, å vise frem det beste landsdelen vår har å by på, sier Dybdal.

I 2021 gikk rittet gjennom gamle Troms fylke, men Dybdal understreker at det er helt avgjørende at hele Nord-Norge bidrar og gjør arrangementet til sitt.

--Arctic Race of Norway er like mye et arrangement for Alta og Sandnessjøen, som det er et Tromsø- eller Harstad-arrangement. Vi har siden begynnelsen flyttet rittet rundt i hele Nord-Norge, og gjennom godt samarbeid lokalt og mellom vertskommunene, bygger vi på hverandres innsats slik at alle får mer igjen for arbeidet som legges ned. Det er resultatene av dette vi ser i denne ringvirkningsanalysen, sier Dybdal.

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) mener Arctic Race of Norway ikke bare gir folk langs veiene i Troms og Finnmark en etterlengtet folkefest, det er god reklame som i neste runde gir store ringvirkninger til fylket.

--Vårt politiske mål er et sterkere nord. Det er et klart ønske i befolkningen om en bærekraftig og framtidsrettet politikk med sterkere fellesskap. Arctic Race of Norway bidrar til økt bolyst, betydelige summer til næringslivet og oppbygging av infrastruktur, sier fylkesrådslederen.

Stor helsegevinst
Selv om det ikke er en direkte økonomisk effekt av rittet, har arrangementet inspirert 32 prosent, eller 16 000 av tilskuerne, til å sykle oftere. I en rapport fra 20141 estimerte Helsedirektoratet velferdsgevinsten av at befolkningen ble mer aktiv. Hvis man legger Helsedirektoratets beregninger til grunn, utgjør tallene fra Arctic Race of Norway en potensiell velferdsgevinst på 9,4 milliarder kroner.

--Helsegevinstene for samfunnet ved at vi er mer aktive er store, og bare en liten økning i aktivitetsnivået kan resultere i store besparelser for helsevesenet, så vi håper at de som lot seg inspirere faktisk tar frem sykkelen og blir mer fysisk aktive, sier Dybdal.

De viktigste funnene i undersøkelsen
• De totale økonomiske ringvirkningene av Arctic Race of Norway 2021 for regionen Nord-Norge var 51,6 millioner NOK. I tillegg kommer 8,3 millioner NOK fra arrangørens innkjøp av varer og tjenester i Sør-Norge
• Arrangøren av Arctic Race bidrar med 17,3 millioner NOK i direkte og indirekte virkninger i regionen Nord-Norge.
• Forbruket til tilreisende publikum i regionen i forbindelse med Arctic Race resulterer i 34,3 millioner NOK i direkte og indirekte virkninger i Nord-Norge.
• 75 000 publikummere (50 000 unike personer) så på rittet i 2021, enten i start- og målområdet, eller langs ruten.
• Ifølge en nasjonal undersøkelse, gjør Arctic Race of Norway Nord-Norge til et mer attraktivt å bo eller besøke.
• Flere besøkende i regionen vil resultere i ytterligere langtidseffekter for økonomien i regionen. Dette er utenfor omfanget til denne studien.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS