Nye avfallsposer
Svein Tønnesen, daglig leder i Finnmark Miljøtjeneste.

Nye avfallsposer

Finnmark Miljøtjeneste ønsker ikke at de skal ha et stort lager av de gamle postene.
Lokal
Raymond Elde
Publisert : 20.01.2022 17:30

Fra 15. februar blir avfallshåndteringen enklere for abonnentene til Vefas IKS, Finnmark Miljøtjeneste AS (Fimil) og Finnmark Ressursselskap AS (FRS). Selskapene innfører ny nasjonal merkeordning. 

●Matavfall skal i posen med grønne prikker.
●Plastemballasje skal i posen med lilla prikker.
●Papir, papp og kartong skal i posen med blå prikker.
●Restavfall skal i vrengt handlepose som tidligere.

Samtidig som det blir rullet ut nye, prikkete poser, understreker Svein Tønnessen, daglig leder i Finnmark Miljøtjeneste, at det er viktig å bruke opp de gamle posene. !Plastemballasje skal i denne posten.

--Det blir en overgangsperiode der folk skal bruke opp de posene de allerede har hjemme. Vi oppfordrer til ikke hente store mengder av de gamle posene nå. Sørg for å ha kun det man trenger til i midten av februar når de nye posene rulles ut. Målet er å ha kun prikkete poser i drift innen sommeren 2022, sier Svein Tønnessen. 

Hensikten med den nasjonale merkeordningen er å øke sorteringsgraden i landet. 

--EU har et mål om at 65 prosent av avfallet skal være kildesortert innen 2035 og Norge har stilt seg bak dette målet. Merkeordningen er et ledd i å gjøre det enda enklere for folk, forklarer Tønnesen.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS